Arrel de la web > Organització > Qualitat

Qualitat

Darrer afegit : 16 de novembre de 2018.

El nostre centre educatiu esta avaluat per un sistema d’auditories extern que certifica la qualitat educativa del nostre centre.

Articles d'aquesta secció

  • Enquestes famílies 2018

    16 de novembre de 2018, per  Col·legi Sant Bonaventura

    Accedint al següent enllaç trobaran una enquesta per valorar la satisfacció de les famílies amb la nostra escola. Vos demanam la vostra col·laboració per conèixer la vostra opinió amb els diferents serveis que el centre ofereix.
    Garantim l’absolut anonimat i secret de les seves respostes en el més estricte compliment de les lleis sobre secret estadístic i protecció de dades personals. Una vegada recollida i enregistrada la informació de manera anònima. Pregam que el qüestionari sigui emplenat de comú (...)